NASZE PROJEKTY

 Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 instytucji: Fundacja Faveo/ Polska (lider), Bildungsnetzwerk Magdeburg/Niemcy, Eurocultura/Włochy.

 Celem działań jest rozwijanie międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczniów szkół w Polsce, Niemczech i Włoszech, w szczególności szkół zawodowych, poprzez opracowanie podręcznika z materiałami do zastosowania w edukacji formalnej
i pozaformalnej.

Rozpoczynamy nowy projekt „Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych”.

Więcej informacji na stronie projektu Szkoła Kadr Rekrutacja  info@fundacja-faveo.pl

EWKa to kolejny koordynowany przez Fundację Faveo program mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Działanie realizowane do grudnia 2020 roku obejmują praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Odbędą się one w Niemczech, Danii i we Włoszech…

Ciao! Hallo! Velkommen!

Projekt „Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” dobiegł końca.

Z dumą podajemy do wiadomości, że odbyły się wszystkie zaplanowane staże zawodowe (wzięło w nich udział 73 osoby) i mobilności kadry VET (wzięło w nich udział 31 osób). Niech ich podsumowaniem będą słowa samych beneficjentów:

Welcome Europe

W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Working With Diversity

“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content