Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 instytucji: Fundacja Faveo/ Polska (lider), Bildungsnetzwerk Magdeburg/Niemcy, Eurocultura/Włochy.

 Celem działań jest rozwijanie międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczniów szkół w Polsce, Niemczech i Włoszech, w szczególności szkół zawodowych, poprzez opracowanie podręcznika z materiałami do zastosowania w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Cel długofalowym jest wyposażenie uczniów w umiejętności zawodowe pozwalające swobodnie poruszać się na zróżnicowanym kulturowo rynku pracy i edukacji, tak w swoim kraju, jak i poza nim.

Efektem pracy ekspertów projektu projektu będzie podręcznik opracowany w 4 językach do nauczania międzynarodowych kompetencji zawodowych. Znajdzie się w nim 36 modułów edukacyjnych uzupełniających programy nauczania o kompetencje międzynarodowe/ międzykulturowe. Pozwoli to uczniom lepiej poruszać się po rynku wymagającym od pracowników mobilności i umiejętności pracy w zespołach wielokulturowych. Nie wystarczy im sama znajomość języka obcego, do czego często sprowadzane są międzynarodowe aspekty nauczania. Potrzebne jest rozumienie innych kultur i umiejętność wychodzenia im na przeciw.

Ponadto podręcznik zawierał będzie konspekt treningu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, który pozwoli im lepiej przygotować się do pracy z uczniami w zakresie umiędzynarodowienia.

W każdym kraju partnerskim w opracowanie podręcznika włączone są szkoły zawodowe, w których uczniowie i nauczyciele testują powstające konspekty i udzielają informacji zwrotnej ekspertom. Powstające materiały edukacyjne będą dzięki temu dopasowane do realnych potrzeb i warunków nauczania w zawodach.

Opracowanie ostatecznej wersji podręcznika planowane jest w maju 2021 roku. W kolejnych miesiącach będzie on upowszechniany we wszystkich krajach partnerskich. 4-języczna wersja materiałów dostępna będzie na platformie otwartych zasobów edukacyjnych EPALE.

 

Skip to content