Powołanie Fundacji

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 roku z inicjatywy:

Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Niemcy www.qfc.de

Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”  www.spch-solidarnosc.pl

  Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego  w Polsce www.fzzchemikow.com.pl

Utworzenie Fundacji poprzedzone było wieloletnią współpracą organizacji oraz bazowało na doświadczeniach wspólnych projektów na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży, jak też w tematach branżowych, np. kwestia ochrona środowiska naturalnego w przemyśle chemicznym.

Skip to content