Fundacja FAVEO działa na rzecz umiędzynaradawiania i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jej celem jest nowoczesna, zrównoważona kulturowo, środowiskowo i społecznie edukacja zawodowa i polityka rynku pracy.

Główne działania Fundacji FAVEO to:

  • promowanie wysokich standardów edukacji zawodowej i podnoszenie kwalifikacji pracowników w Unii Europejskiej,
  • wspieranie międzynarodowych kompetencji uczniów i kadry szkół zawodowych, głownie poprzez organizację zagranicznych praktyk i wizyt studyjnych,
  • badanie rynku i opracowywanie materiałów do nowoczesnej edukacji zawodowej.

FAVEO z powodzeniem zrealizowała kilkadziesiąt projektów wspieranych z dotacji publicznych i prywatnych. Filarem pracy Fundacji są wieloletnie partnerstwa z organizacjami z państw Unii Europejskiej, głównie z Niemiec, Włoch, Danii, Czech i Hiszpanii, oraz z polskimi szkołami kształcącymi zawodowo.

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 roku z inicjatywy:

Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Niemcy www.qfc.de

 

 

 

 

 

  Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego  w Polsce www.fzzchemikow.com.pl 

 

Utworzenie Fundacji poprzedzone było wieloletnią współpracą organizacji oraz bazowało na doświadczeniach wspólnych projektów na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży, jak też w tematach branżowych, np. kwestia ochrona środowiska naturalnego w przemyśle chemicznym.

Skip to content