Zrównoważone kształcenie w zawodach.  Praktyczny podręcznik dla szkół

Projekt jest kontynuacją pracy nad scenariuszami zajęć z przedmiotów zawodowych, które uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju. Pozostajemy wierni zasadzie, że małymi krokami można dokonać wielkich zmian i włączamy do edukacji środowiskowej kolejne branże.

Założeniem aktualnego projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ jest opracowanie 54 scenariuszy zajęć do nauczania zawodów w minimum 6 branżach, w których treści przedmiotowe ujęte będą w sposób pokazujący związek czynności zawodowych z oddziaływaniem na środowisko naturalne i społeczeństwo. Wyzwaniem jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, które będą dla młodzieży ciekawe, przystępne i zachęcające do działania. Jest to zadanie dla zespołu ekspertów z 3 krajów – Polski, Niemiec i Macedonii Północnej, którzy wspólnie pracować będą nad scenariuszami zajęć dla uczniów i koncepcją treningu dla nauczycieli i instruktorów. W procesie podnoszenia jakości edukacji należy bowiem zadbać o kompletność i komplementarność pracy, tym bardziej, gdy chodzi o działania mające wprowadzić innowacje w długofalowej perspektywie.
Zanim nowy materiał do nauczania zawodów trafi do odbiorców zostanie przetestowany z uczniami i nauczycielami, by sprawdzić, czy jest wystarczająco uniwersalny, by mogły z niego korzystać szkoły i miejsca praktyk w różnych krajach Unii Europejskiej. Służy temu też przetłumaczenie podręcznika na języki wszystkich krajów partnerskich oraz język angielski.
W scenariuszach zajęć wykorzystamy nowe metody nauczania, które sprawią, że uczniowie nie będą nudzić się na lekcjach. Tradycyjne materiały dydaktyczne wzbogacone będą filmami i interaktywnymi instrukcjami.

Projektowi towarzyszyć będzie wiele działań upowszechniających ideę nowoczesnej, zrównoważonej edukacji zawodowej, które realizowane będą w krajach organizacji partnerskich – Fundacji „Faveo” w Polsce, Ausbildungsolefinpartner w Niemczech i Innova Lab w Macedonii Północnej. Finalną wersję podręcznika będziemy promować także w Turcji i w Danii, i być może w kilku innych krajach, w których działają nasze partnerskie organizacje.
Wszystkich chętnych do zapoznania się ze scenariuszami lekcji lub z podręcznikiem, który w wersji finalnej, mamy nadzieję, ukaże się na początku 2026 roku, zapraszamy do kontaktu.

 


Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów

Podręcznik nauczania zawodów w kontekście zrównoważonego rozwoju – do bezpłatnego pobrania

Projekt był odpowiedzią na potrzebę przywiązywania większej uwagi do tematu zrównoważonego rozwoju w procesie edukacji zawodowej. Chodzi szczególnie o kształcenie w zawodach, gdzie programy w niewielkim stopniu dotyczą globalnej perspektywy na linii człowiek-środowisko-gospodarka. A stan wielkiej planety Ziemia zależy od małych kroków ludzi i ich wrażliwości na zasoby, którymi dysponują – w każdym obszarze życia.

Założeniem było opracowanie scenariuszy zajęć do nauczania zawodów w kilku branżach, w których treści przedmiotowe ujęte będą w sposób pokazujący związek czynności zawodowych z oddziaływaniem na środowisko naturalne i społeczeństwo. Założyliśmy sobie przygotowanie materiałów edukacyjnych, które będą dla młodzieży ciekawe, przystępne i zachęcające do działania. Pracował nad tym zespół ekspertów z 3 krajów – z Polski, Niemiec i Danii, którzy stworzyli scenariusze lekcji z przedmiotów zawodowych dla uczniów i koncepcję treningu dla nauczycieli i instruktorów. Zależało nam, by w podnoszeniu jakości edukacji zadbać o kompletność i komplementarność działań w szkołach, tym bardziej, gdy chodzi o wprowadzenie innowacji w długofalowej perspektywie.

Zanim nowy materiał do nauczania zawodów trafił do odbiorców został przetestowany z uczniami i nauczycielami w Polsce, Niemczech i Danii, by sprawdzić, czy jest wystarczająco uniwersalny, by mogły z niego korzystać szkoły i miejsca praktyk w różnych krajach Unii Europejskiej. Służy temu też przetłumaczenie podręcznika na języki wszystkich krajów partnerskich oraz język angielski.

Finalnie powstał podręcznik, który jest praktycznym narzędziem, gotowym do natychmiastowego zastosowania. Zawiera scenariusze zajęć z przedmiotów uczących zawodu w branży gastronomicznej, fryzjerskiej, architektury krajobrazu i elektrycznej, które realizują programy kształcenia jednocześnie uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju. Temat ten nie jest osobnym zagadnieniem, wymagającym dodatkowego czasu lekcyjnego. Podręcznik oparto na założeniu, iż największą efektywność w edukacji o zrównoważonym działaniu można osiągnąć, gdy wartości te towarzyszą przekazywaniu wszystkich innych treści i umiejętności. Wiedza na temat oszczędzania wody, ograniczania ilości odpadów, korzystania z recyklingowych opakowań, odnawialnych źródeł energii, czy też dbania o warunki pracy ludzi powinna stać się naturalnym tłem dla nauki, a potem codziennej praktyki zawodowej.

Projekt zakładał ponadto wzmocnienie potencjału organizacji uczestniczących – Fundacji „Faveo”, Bildungsnetzwerk Magdeburg oraz duńskiej szkoły Forberedende Grunduddannelse (FGU) z Hørning. W tym celu pracownicy, którzy opracowywali podręcznik wzięli udział między innymi we wspólnym międzynarodowym szkoleniu w Skanderborg (Dania). Poznali nowe metody pracy w sektorze VET oraz innowacyjne rozwiązania kształtowania edukacji zawodowej z perspektywą na zachowanie równowagi w zasobach środowiskowych, ludzkich i gospodarczych. Założenie podniesienia jakości pracy uczestniczących organizacji i zacieśnienie ich współpracy został zrealizowany stuprocentowo. Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem z zainteresowanymi organizacjami.

Zapraszamy do pobrania podręcznika i korzystania z zasobów:

wersja PL Power Point nieedytowalna
wersja PL PDF

wersja ENG Power Point nieedytowalna
wersja ENG PDF

 


Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+.

 

 


Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy.

KOT jest kontynuacją współpracy Fundacji Faveo ze szkołami w ramach programu mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Celem projektu jest promowanie zdobywania kwalifikacji na poziomie europejskim i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze praktycznym. Realizowany będzie poprzez 69 zawodowe mobilności zagraniczne uczniów i 31 mobilności kadry VET z udziałem podmiotów VET z 4 krajów UE. W projekcie zaplanowano 2-tygodniowe staże uczniowskie oraz mobilności zawodowe kadry VET w Niemczech, Danii i we Włoszech. Partnerami projektu są Szkołą Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza. Dzięki partnerstwu z 3 instytucjami zagranicznymi i Fundacją Faveo placówki włączą w edukację problematykę europejską i wzmocnią potencjał współpracy międzynarodowej.

Współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+


Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania

Celem projektu były działania na rzecz międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych uczniów szkół zawodowych. W efekcie powstał innowacyjny podręcznik z materiałami dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów.

 


Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych

to projekt realizowany przez Fundację Faveo dla instruktorów praktycznej nauki zawodu branży chemicznej i pokrewnych. Dzięki obserwacji uczestniczącej w firmach niemieckich upowszechniamy w nim dualny system kształcenia zawodowego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu  Szkoła Kadr.

 

 


Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

Projekt był kolejnym koordynowanym przez Fundację „Faveo” programem mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + .

Działania realizowane do grudnia 2020 roku objęły praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Mobilności zrealizowane były w Niemczech, Danii i we Włoszech

 

 


Projekt „Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” dobiegł końca.

Z dumą podajemy do wiadomości, że odbyły się wszystkie zaplanowane staże zawodowe (wzięło w nich udział 73 osoby) i mobilności kadry VET (wzięło w nich udział 31 osób). Niech ich podsumowaniem będą słowa samych beneficjentów:

 

 


Welcome Europe

W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Working With Diversity

“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content