Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy.

Współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

KOT jest kontynuacją współpracy Fundacji Faveo ze szkołami w ramach programu mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Celem projektu jest promowanie zdobywania kwalifikacji na poziomie europejskim i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze praktycznym. Realizowany będzie poprzez 69 zawodowe mobilności zagraniczne uczniów i 31 mobilności kadry VET z udziałem podmiotów VET z 4 krajów UE. W projekcie zaplanowano 2-tygodniowe staże uczniowskie oraz mobilności zawodowe kadry VET w Niemczech, Danii i we Włoszech. Partnerami projektu są Szkołą Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza. Dzięki partnerstwu z 3 instytucjami zagranicznymi i Fundacją Faveo placówki włączą w edukację problematykę europejską i wzmocnią potencjał współpracy międzynarodowej.


Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania

Celem projektu były działania na rzecz międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych uczniów szkół zawodowych. W efekcie powstał innowacyjny podręcznik z materiałami dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów.

 


Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych

to projekt realizowany przez Fundację Faveo dla instruktorów praktycznej nauki zawodu branży chemicznej i pokrewnych. Dzięki obserwacji uczestniczącej w firmach niemieckich upowszechniamy w nim dualny system kształcenia zawodowego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu  Szkoła Kadr.

 

 


Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

Projekt był kolejnym koordynowanym przez Fundację „Faveo” programem mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + .

Działania realizowane do grudnia 2020 roku objęły praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Mobilności zrealizowane były w Niemczech, Danii i we Włoszech

 

 


Projekt „Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” dobiegł końca.

Z dumą podajemy do wiadomości, że odbyły się wszystkie zaplanowane staże zawodowe (wzięło w nich udział 73 osoby) i mobilności kadry VET (wzięło w nich udział 31 osób). Niech ich podsumowaniem będą słowa samych beneficjentów:

 

 


Welcome Europe

W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Working With Diversity

“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content