Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przywiązywania większej uwagi do tematu zrównoważonego rozwoju w procesie edukacji. Chodzi szczególnie o kształcenie w zawodach, gdzie programy w niewielkim stopniu dotyczą globalnej perspektywy na linii człowiek-środowisko-gospodarka. A stan wielkiej planety Ziemia zależy od małych kroków ludzi i ich wrażliwości na zasoby, którymi dysponują – w każdym obszarze życia.

Założeniem projektu jest opracowanie 36 scenariuszy zajęć do nauczania zawodów w minimum 3 branżach, w których treści przedmiotowe ujęte będą w sposób pokazujący związek czynności zawodowych z oddziaływaniem na środowisko naturalne i społeczeństwo. Wyzwaniem jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, które będą dla młodzieży ciekawe, przystępne i zachęcające do działania. Jest to zadanie dla zespołu ekspertów z 3 krajów, którzy wspólnie pracować będą nad scenariuszami zajęć dla uczniów i koncepcją treningu dla nauczycieli i instruktorów. W procesie podnoszenia jakości edukacji należy bowiem zadbać o kompletność i komplementarność  działań, tym bardziej, gdy chodzi o działania mające wprowadzić innowacje w długofalowej perspektywie.

               Zanim nowy materiał do nauczania zawodów trafi do odbiorców zostanie przetestowany z uczniami i nauczycielami w Polsce, Niemczech i Danii, by sprawdzić, czy jest wystarczająco uniwersalny, by mogły z niego korzystać szkoły i miejsca praktyk w różnych krajach Unii Europejskiej. Służy temu też przetłumaczenie podręcznika na języki wszystkich krajów partnerskich oraz język angielski.

               Projekt zakłada ponadto wzmocnienie potencjału organizacji uczestniczących – Fundacji „Faveo”, Bildungsnetzwerk Magdeburg oraz duńskiej szkoły Forberedende grunduddannelse (FGU) z Hørning. Pracownicy, którzy wspólnie opracowywać będą scenariusze edukacyjne wezmą udział w międzynarodowym szkoleniu w Skanderborg (Dania). Poznają nowe metody pracy w sektorze VET oraz innowacyjne rozwiązania kształtowania edukacji zawodowej z perspektywą na zachowanie równowagi w zasobach środowiskowych, ludzkich i gospodarczych. 

               Finalna wersja podręcznika planowana jest do upowszechniania w ostatnich miesiącach 2023 roku. Wszystkie wersje językowe dostępne będą bezpłatnie na stronie Fundacji „Faveo”, na stronach partnerów projektu oraz platformie edukacyjnej EPALE.

               Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

 


Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy.

KOT jest kontynuacją współpracy Fundacji Faveo ze szkołami w ramach programu mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Celem projektu jest promowanie zdobywania kwalifikacji na poziomie europejskim i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze praktycznym. Realizowany będzie poprzez 69 zawodowe mobilności zagraniczne uczniów i 31 mobilności kadry VET z udziałem podmiotów VET z 4 krajów UE. W projekcie zaplanowano 2-tygodniowe staże uczniowskie oraz mobilności zawodowe kadry VET w Niemczech, Danii i we Włoszech. Partnerami projektu są Szkołą Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza. Dzięki partnerstwu z 3 instytucjami zagranicznymi i Fundacją Faveo placówki włączą w edukację problematykę europejską i wzmocnią potencjał współpracy międzynarodowej.

Współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+


Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania

Celem projektu były działania na rzecz międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych uczniów szkół zawodowych. W efekcie powstał innowacyjny podręcznik z materiałami dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów.

 


Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych

to projekt realizowany przez Fundację Faveo dla instruktorów praktycznej nauki zawodu branży chemicznej i pokrewnych. Dzięki obserwacji uczestniczącej w firmach niemieckich upowszechniamy w nim dualny system kształcenia zawodowego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu  Szkoła Kadr.

 

 


Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

Projekt był kolejnym koordynowanym przez Fundację „Faveo” programem mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + .

Działania realizowane do grudnia 2020 roku objęły praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Mobilności zrealizowane były w Niemczech, Danii i we Włoszech

 

 


Projekt „Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” dobiegł końca.

Z dumą podajemy do wiadomości, że odbyły się wszystkie zaplanowane staże zawodowe (wzięło w nich udział 73 osoby) i mobilności kadry VET (wzięło w nich udział 31 osób). Niech ich podsumowaniem będą słowa samych beneficjentów:

 

 


Welcome Europe

W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Working With Diversity

“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content