Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania

 Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 instytucji: Fundacja Faveo/ Polska (lider), Bildungsnetzwerk Magdeburg/Niemcy, Eurocultura/Włochy.

 Celem działań jest rozwijanie międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczniów szkół w Polsce, Niemczech i Włoszech, w szczególności szkół zawodowych, poprzez opracowanie podręcznika z materiałami do zastosowania w edukacji formalnej i pozaformalnej.  


Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych

to projekt realizowany przez Fundację Faveo dla instruktorów praktycznej nauki zawodu branży chemicznej i pokrewnych. Dzięki obserwacji uczestniczącej w firmach niemieckich upowszechniamy w nim dualny system kształcenia zawodowego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu  Szkoła Kadr.

 

 


Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

EWKa to kolejny koordynowany przez Fundację Faveo program mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Działanie realizowane do grudnia 2020 roku obejmują praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Odbędą się one w Niemczech, Danii i we Włoszech…

 

 


Projekt „Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” dobiegł końca.

Z dumą podajemy do wiadomości, że odbyły się wszystkie zaplanowane staże zawodowe (wzięło w nich udział 73 osoby) i mobilności kadry VET (wzięło w nich udział 31 osób). Niech ich podsumowaniem będą słowa samych beneficjentów:

 

 


Welcome Europe

W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Working With Diversity

“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content