Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

Projekt był kolejnym koordynowanym przez Fundację „Faveo” programem mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + .

Działania realizowane do grudnia 2020 roku objęły praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Mobilności zrealizowane były w Niemczech, Danii i we Włoszech.

Konsorcjum projektowe zawarły Fundacja „Faveo”, Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu i Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku. W skład partnerstwa weszły Szkoła Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza.

Projekt służył podniesieniu kompetencji zawodowych i międzykulturowych uczniów, poszerzeniu kompetencji kadry kształcenia zawodowego i wzmocnieniu współpracy między organizacjami partnerskimi. Długofalowym założeniem działań jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, większa synergia i integracja między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Mimo pandemii COVID-19, która przerwała na kilka miesięcy realizację projektu, wszystkie działania zostały zrealizowane i wszystkie zaplanowane rezultaty osiągnięte. Udało się to dzięki stabilnemu partnerstwu i wzajemnemu zaufaniu uczestniczących podmiotów. Projekt pokazał wartość długofalowej współpracy europejskich organizacji i udowodnił, że zaangażowany i profesjonalny zespół jest podstawą sukcesu.

 

Skip to content