Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

EWKa to kolejny koordynowany przez Fundację Faveo program mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + .

Działanie realizowane do grudnia 2020 roku obejmują praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Odbędą się one w Niemczech, Danii i we Włoszech.

Członkami konsorcjum są Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu i Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku. Partnerzy międzynarodowi to Szkoła Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza.

Projekt służy podniesieniu kompetencji zawodowych i międzykulturowych uczniów, poszerzeniu kompetencji kadry kształcenia zawodowego i wzmocnieniu współpracy między organizacjami partnerskimi. Długofalowym założeniem działań jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, większa synergia i integracja między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Relacje z kolejnych mobilności zamieszczamy na stronie Fundacji Faveo w zakładce Aktualności.

 

Skip to content