W 2017 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. „Welcome Europe”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał na bazie naszych doświadczeń zdobytych w ramach projektów mobilności zawodowej „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej” – MOBI oraz „Hallo Europo!”.  Program staży zawodowych został udoskonalony o narzędzia pomiaru i uznawalności zdobytych przez uczniów umiejętności.  Bazując na krajowych ramach kwalifikacji oraz podstawach programowych została opracowana karta oceny efektów kształcenia ECVET Mobility, dzięki której nauczyciel zawodu, uczeń i praktykodawca otrzymują jasną informację, na jakim poziomie została odbyta praktyka przez ucznia i czego się nauczył.

W projekcie weźmie udział 59 uczniów w zawodach hotelarsko-gastronomicznych z 3 szkół zawodowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu oraz Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, którzy wyjadą na 3-tygodniowe staże zawodowe w trzech grupach do ośrodka hotelowo-restauracyjnego Bildungsnetzwerk w Magdeburgu.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej i wzmocnienie ponadsektorowej, polsko-niemieckiej sieci współpracy.

Działania  w projekcie 

Główny punkt działań projektowych stanowią 3-tygodniowe praktyki zagraniczne w ośrodku hotelarsko-gastronomicznym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu. Uczniowie wyjadą w 3 grupach odpowiednio 15-, 22- i 22-osobowych. Pierwszy wyjazd uczniów ZSP w Międzyborzu odbędzie się w marcu, drugi wyjazd uczniów ZS w Miliczu będzie miał miejsce w maju, zaś trzeci uczniów ZSCH we Włocławku w sierpniu 2017 roku.

Uczniowie podczas praktyk będą mieli okazję zwiększyć posiadane już oraz nabyć nowe kompetencje i umiejętności w swoim zawodzie w międzynarodowym środowisku. Program praktyk oprócz pracy na zmiany obejmuje ponadto wiele tematycznych warsztatów zawodowych, takich jak przygotowywanie skorupiaków, techniki profesjonalnego krojenia, warsztaty z pieczenia, przygotowywania mięs i ryb w grupie gastronomicznej czy techniki i różne rodzaje serwisu, aranżacja wnętrz konferencyjnych oraz restauracyjnych, obsługa gościa zagranicznego w grupie hotelarskiej i kelnerskiej.

Pobyt zagraniczny pozwala także na rozwój tzw. kompetencji miękkich uczniów, tj. znajomości języków obcych, umiejętności pracy w wielonarodowym zespole oraz pracy indywidualnej, organizacji miejsca pracy, kreatywności, itd.

Program wyjazdu zawiera również bogatą ofertę kulturalną i historyczną, dzięki której uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać region, w którym spędzą trzy tygodnie podczas praktyk.

Zachęcamy do odwiedzin stron poprzednich projektów mobilności zawodowej: projektu MOBI: http://mobi.fundacja-faveo.pl/ oraz projektu „Hallo Europo!” na stronie Fundacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Jak smakuje Europa? Czy w dobie globalizmu, mechanizacji rolnictwa jest jeszcze możliwość cieszenia się regionalnymi, naturalnymi produktami? Jak odżywiać się zdrowo i gotować z fantazją? Praktykanci zawodów gastronomicznych Fundacji Faveo podjęli wyzwanie. Swoją pracą pokazali, że „dla chcącego nic trudnego”. Pobyt grupy z zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu powoli dobiega końca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z programu.

Skip to content