MIKO – nieco inaczej o kształceniu kompetencji międzynarodowych w czasach Covid-19

Jako ekspert projektu „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania” u jego startu nie przypuszczałam, jak ogromne wezwania będą się krył w związku z jego realizacją. Prędkość z jaką postępuje globalizacja, także w odniesieniu do życia zawodowego, sprawiła, że wiele szczegółów jej dotyczących, poniekąd umyka naszej...

„Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.” Relacja opiekunki grupy praktykantów z ZSZ nr 5 we Wrocławiu – Pani Lidii Nestoruk o realizacji mobilności z projektu nr 2019-1-PL01-KA102-063567 .

Uczniowie w zawodzie cukiernik i w zawodzie kucharz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5  odbyli  międzynarodowy zawodowy  staż  w Magdeburgu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego  „ Faveo” oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, w dniach 12.10.2020 - 23.10.2020r. piętnastoosobowa grupa naszych uczniów rozpoczęła...

Dwutygodniowa wizyta w urokliwym Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg czyli… praktyki zawodowe Uczennic i Ucznia:) z Zespołu Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

Pobyt młodzieży ze szkoły w Ostrzeszowie to intensywny i wyjątkowy czas praktycznej nauki zawodu i zdobywania mnóstwa cennych doświadczeń. Zarówno w życiu prywatnym, poprzez integrację i kontakt z rówieśnikami, a także zawodowym dzięki licznym warsztatom i codziennym wspólnym przygotowywaniu posiłków. Tym razem młodzież brała udział w dwóch rodzajach praktyk –...

Skip to content