Seminarium upowszechniające wyniki projektu „Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów”.

Rezultat naszego projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju w edukacji zawodowej – podręcznik do nauczania zawodów – miał swoją premierę 20 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Zebrała się tam ponad 40-osobowa grupa dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców, pracowników organów samorządowych odpowiedzialnych za szkoły, przedstawicieli kuratoriów oświaty, izb rzemieślniczych i organizacji pozarządowych. Zależało nam na możliwie szerokim przekroju interesariuszy procesu kształcenia zawodowego, by wieloaspektowo podejść do tematu zorganizowanego seminarium – w jaki sposób uczyć zawodów z zachowaniem równowagi środowiskowej i gospodarczej.

Podręcznik ze scenariuszami zajęć opracowanymi przez ekspertów z Polski, Niemiec i Danii, zaprezentowany przez prezes Fundacji „Faveo” dr Magdalenę Mazik-Gorzelańczyk, był punktem wyjścia do wymiany doświadczeń i dyskusji. Kolejne wystąpienia z prezentacjami mieli Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak („Działania Miasta i Gminy Ostrzeszów w kierunku zrównoważonego rozwoju”), wicedyrektor ZS nr 1 w Ostrzeszowie Donata Sokół („Współpraca szkół Powiatu Ostrzeszowskiego i pracodawców a zrównoważony rozwój”) oraz nauczycielka ZS nr 1 Magdalena Mieszała („Zadania szkoły w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju”). W programie przewidziano także miejsca dla partnerów zagranicznych projektu – Kima Fallentin z duńskiej szkoły FGU i Pawla Pisetzkiego z Bildungsnetzwerk Magdeburg, którzy opowiedzieli o doświadczeniach z wdrażania podręcznika w swoich krajach.

W drugiej części seminarium uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z edukacji ekologicznej, nakreślili wyzwania i możliwości poszerzania kształcenia młodzieży w duchu zrównoważonego rozwoju. Ciekawym aspektem było zagadnienie kontynuacji i uzupełniania się edukacji na poziomie szkoły zawodowej, szkoły średniej i studiów zawodowych. Pracodawcy odnieśli się do warunków pracy jako ważnego aspektu zrównoważonego rozwoju społecznego, a władze lokalne i organizacje kulturalne pokazały projekty wdrażane w ramach edukacji pozaformalnej.

„Cieszymy się, że Fundacja „Faveo” współpracuje z nami i wprowadza nas w zagadnienia, które na co dzień nie towarzyszą nam w pracy pedagogicznej. Sieje to taki pewien twórczy niepokój i pokazuje nam, że powinniśmy bardzo szeroko myśleć o procesie kształcenia” – podsumował spotkanie dyrektor ZS nr 1 w Ostrzeszowie, Dariusz Grzesik.

zdjęcia: Magdalena Kułak

Skip to content