Jak zdać egzamin zawodowy we Włoszech, czyli co wydarzyło się w Vicenza w ramach job-shadowing

Jako sukces odnotowujemy, że współpracę z partnerami zagranicznymi, którzy przyjmują naszych uczestników w ramach programów mobilnościowych Erasmus+ kontynuujemy już wiele lat i nabrała ona charakteru swoistej przyjaźni. Tak jest w przypadku włoskiej organizacji Eurocultura, która ma swoją siedzibę w dynamicznie rozwijającym się regionie Veneto. Po raz kolejny włoscy koledzy i koleżanki zorganizowali  program job-shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół zrzeszonych w naszym konsorcjum projektowym.

Tematem wyjazdu, który odbył się w dniach 16-20 października br., był system przygotowywania, organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Dzięki wizycie w zespole szkół zawodowych ENAIP Veneto, a dokładnie oddziale SFP di Vicenza, uczestnicy mogli poznać szczegółowo cały proces certyfikowania zawodowego oraz obejrzeć bazę lokalową wykorzystywaną w części praktycznej egzaminów. Omówiono m.in. kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej, harmonogram egzaminowania, stosowane klucze ocen. Polscy nauczyciele mogli też przyjrzeć się bezpośrednio pracy z uczniami w pracowniach, przetestować działanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do zajęć praktycznych i porozmawiać z włoskimi nauczycielami.

W czasie wolnym nieodzownym punktem wyjazdu jest wizyta w Wenecji, której zwiedzanie połączone było z poznawaniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu w odniesieniu do polityki edukacyjnej, a raczej odwrotnie – kształtowania oferty edukacyjnej względem potrzeb lokalnego, bardzo specyficznego rynku pracy. Szkoły włoskie borykają się z podobnymi problemami jak polskie, a system kształcenia zawodowego jest dosyć zbliżony. Specyfiką włoską jest przekazanie zarządzania oświatą edukacyjną regionom, by odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie pracodawców i ich profil. Stąd na przykład w okolicach Vicenzy kształci się złotników, a w Mediolanie pracowników przemysłu modowego.

Skip to content