MIKO – nieco inaczej o kształceniu kompetencji międzynarodowych w czasach Covid-19

Jako ekspert projektu „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – praktyczne metody nauczania” u jego startu nie przypuszczałam, jak ogromne wezwania będą się krył w związku z jego realizacją. Prędkość z jaką postępuje globalizacja, także w odniesieniu do życia zawodowego, sprawiła, że wiele szczegółów jej dotyczących, poniekąd umyka naszej...

„Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.” Relacja opiekunki grupy praktykantów z ZSZ nr 5 we Wrocławiu – Pani Lidii Nestoruk o realizacji mobilności z projektu nr 2019-1-PL01-KA102-063567 .

Uczniowie w zawodzie cukiernik i w zawodzie kucharz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5  odbyli  międzynarodowy zawodowy  staż  w Magdeburgu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego  „ Faveo” oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, w dniach 12.10.2020 - 23.10.2020r. piętnastoosobowa grupa naszych uczniów rozpoczęła...

Fundacja Faveo zaprasza do składania ofert na przewóz osób Police-Halle/Saale

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu autokaru wraz z kierowcą do przewozu osób z bagażami do Niemiec do Halle/Saale oraz przewozu tych osób w okolicach Halle/Saale-Schkopau na trasie do 100 km. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych nr...

PROO5 dla Fundacji „Faveo”

Fundacja „Faveo” informuje, iż jej działalność w okresie pandemii COVID-19 możliwa jest między innymi dzięki wsparciu otrzymanemu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Dotację przekazaną za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przeznaczamy na prowadzenie biura Fundacji w okresie, gdy pandemia uniemożliwiła...

Skip to content