„Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.” Relacja opiekunki grupy praktykantów z ZSZ nr 5 we Wrocławiu – Pani Lidii Nestoruk o realizacji mobilności z projektu nr 2019-1-PL01-KA102-063567 .

Uczniowie w zawodzie cukiernik i w zawodzie kucharz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5  odbyli  międzynarodowy zawodowy  staż  w Magdeburgu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego  „ Faveo” oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, w dniach 12.10.2020 - 23.10.2020r. piętnastoosobowa grupa naszych uczniów rozpoczęła...

Dwutygodniowa wizyta w urokliwym Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg czyli… praktyki zawodowe Uczennic i Ucznia:) z Zespołu Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

Pobyt młodzieży ze szkoły w Ostrzeszowie to intensywny i wyjątkowy czas praktycznej nauki zawodu i zdobywania mnóstwa cennych doświadczeń. Zarówno w życiu prywatnym, poprzez integrację i kontakt z rówieśnikami, a także zawodowym dzięki licznym warsztatom i codziennym wspólnym przygotowywaniu posiłków. Tym razem młodzież brała udział w dwóch rodzajach praktyk –...

Fundacja Faveo zaprasza do składania ofert na przewóz osób Police-Halle/Saale

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu autokaru wraz z kierowcą do przewozu osób z bagażami do Niemiec do Halle/Saale oraz przewozu tych osób w okolicach Halle/Saale-Schkopau na trasie do 100 km. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych nr...

PROO5 dla Fundacji „Faveo”

Fundacja „Faveo” informuje, iż jej działalność w okresie pandemii COVID-19 możliwa jest między innymi dzięki wsparciu otrzymanemu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Dotację przekazaną za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przeznaczamy na prowadzenie biura Fundacji w okresie, gdy pandemia uniemożliwiła...

Skip to content