Pracownicy Fundacji „Faveo” szkolili się w Danii na temat zrównoważonego rozwoju

Projekt Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów wszedł w fazę rozwoju kompetencji kadry, co oznacza realizację międzynarodowego szkolenia, podczas którego eksperci z Polski, Niemiec i Danii poszerzali wiedzę i umiejętności, które przełożą na materiały edukacyjne dla szkół.

Program spotkania był bardzo bogaty dzięki dużemu zaangażowaniu gospodarzy – Szkole Produkcyjnej FGU w Hørning. Uczestnicy poznali rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi zarówno w samej szkole, jak też w drugiej co do wielkości miejscowości w Danii – Aarhus, wychodząc w przestrzeń wielkomiejską i analizując działania społeczne (np. projekt Domen), publiczne (np. Biblioteka Dokk1) i prywatne. Dopełnieniem programu była wizyta w alternatywnej wiosce Friland, w której mieszkańcy mogą budować obiekty tylko z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu. Idea wioski rozpowszechnia się w Europie, lecz do Polski nie dotarła jeszcze w swojej czystej formie.

Ważnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń między ekspertami z 3 krajów, w których poziom rozwoju innowacji w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów jest zróżnicowany, jak też zróżnicowana jest perspektywa patrzenia na „ważność” zasobów przyrodniczych, ludzkich i gospodarczych w kontekście przyszłości i rozwoju zawodów. Konfrontacja poglądów i doświadczeń stanowiła istotny czynnik edukacyjny. Wspólne dyskusje ukazały, że wiele problemów dotyczy wszystkich 3 krajów w podobny sposób (np. powiązanie statusu społecznego i materialnego ze świadomością ekologiczną). Z drugiej strony w tworzeniu wspólnych materiałów edukacyjnych należy mieć świadomość różnic, między innymi w stosowanych rozwiązaniach. Na przykład o ile w Niemczech kaucja za opakowania plastikowe jest codziennością, o tyle w Polsce pojawiają się dopiero pierwsze takie automaty w sklepach. Natomiast elektroniczne bilety w komunikacji miejskiej, kupowane w automatach w tramwajach i autobusach za pomocą karty płatniczej, czy wszechobecne strefy dostępu do wolnego Internetu nie są tak znane w Niemczech.

Kolejne spotkanie projektowe będzie miało miejsce w Danii w czerwcu 2023 roku i służyć będzie ewaluacji pracy nad konspektami lekcji dla szkół.

Skip to content