Analitycznie i technologicznie o chemii w czeskiej Ostrawie

Po raz pierwszy Fundacja Faveo zrealizowała projekt Erasmus+ dla uczniów w zawodach branży chemicznej, takich jak analityk, technik technologii chemicznej, mechatronik czy automatyk. 30 uczniów z kształciło się w firmach i szkołach w Czechach.

Uczniowie odbyli w listopadzie br. dwutygodniowe praktyki w kilku firmach zajmujących się automatyką i mechatroniką oraz w dwóch szkołach chemicznych – średniej szkole chemiczno-przyrodniczej oraz na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Dodatkowymi punktami w programie zawodowym była wizyta w miejskiej oczyszczalni ścieków oraz w firmach chemicznych współpracujących ze szkołami. Praktykanci mieli okazję poznać profesjonalne laboratoria analityczne i technologiczne, pracować na maszynach i urządzeniach sterowanych cyfrowo, wykorzystywanych w produkcji i usługach czy też poznać zasady współpracy przemysłu i badań w uczelni technicznej.

Oczywiście nie obyło się bez atrakcji kulturalnych, z których najwyżej oceniona została wycieczka do Brna i popołudnie na torze gokardowym. Wyjątkowo podczas tej mobilności, obok języka angielskiego, komunikacja mogła przebiegać częściowo w języku polskim. Fachowe pojęcia okazały się brzmieć podobnie w języku czeskim i nie trudno było o porozumienie.

Większość uczniów będzie miała uznane efekty praktyki w toku kształcenia zawodowego w polskich szkołach. Szkoły partnerskie – Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku oraz Fundacja „Faveo”, po analizie efektów projektu, podejmą decyzję o dalszej współpracy z partnerami czeskimi i formie wspierania kształcenia w zawodach branży chemicznej, które są szczególnie wymagające w zakresie organizacji miejsc praktyk.

 

Skip to content