Nowe „dziecko” Fundacji „Faveo” zaczyna raczkować

W dniach 3-5 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie zespołu ekspertów, którzy opracowywać będą materiały edukacyjne dla szkół średnich w ramach nowego projektu „Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów”. Tematem przewodnim nowych lekcji z przedmiotów zawodowych będzie zrównoważony rozwój.

Podczas spotkania we Wrocławiu uczestnicy zastanawiali się, które gałęzie gospodarki szczególnie wymagają wdrożenia tego zagadnienia do edukacji i wymieniali doświadczenia ze swoich krajów. Kolejnym krokiem będzie szczegółowa analiza wybranych branż i opracowanie koncepcji treningu dla nauczycieli szkół średnich. Zanim podręcznik trafi jesienią 2023 roku do rąk odbiorców, zostanie sprawdzony z uczniami i kadrą VET w kilku krajach. Szkoły średnie chętne do realizacji zajęć testujących prosimy o kontakt z biurem Fundacji.

Fundacja „Faveo” jest liderem projektu, a partnerami zagranicznymi niemiecka organizacja Bildungsnetzwerk Magdeburg i duńska szkoła FGU z Hørning. Działania realizowane są w ramach programu Erasmus+. Wszystkie wypracowane materiały edukacyjne udostępnione zostaną nieodpłatnie na stronach organizacji partnerskich i platformie EPALE w czterech językach angielskim, polskim, niemieckim i duńskim.

Skip to content