Mobilność zawodowa kadry VET w Niemczech

Projekt Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy dobiega końca. W marcu ostatnia grupa nauczycieli odbyła job-shadowing w instytucjach niemieckich. Był to mocny akcent na zakończenie kształcenia kadry VET w ramach projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+. Uczestnicy mogli kompleksowo obserwować proces edukacji zawodowej w Niemczech – od szkoły zawodowej po przedsiębiorstwo. Przewodnikami byli niemieccy instruktorzy i młodzi ludzie uczący się zawodów, co było szczególnie cenne, bo z ich perspektywy rozwiązania edukacji wyglądają nieco inaczej, niż zza drugiej strony biurka.

Polscy nauczyciele uczestniczyli w lekcjach przedmiotów zawodowych w szkole BbS Eike von Repgow i obserwowali część praktyczną kształcenia – poszczególne stanowiska praktykantów w zakładach. Miejsca te odpowiadały branżom, w których uczą i były to Raatswage Hotel i METRO. Te doświadczenia zostały skonfrontowane z innym miejscem nabywania kompetencji zawodowych – centrum kształcenia Bildungsnetzwerk Magdeburg, gdzie uczestnicy zostali włączeni w część praktyczną i wspólnie z praktykantami wykonywali zadania.

Dla uporządkowania myśli i wrażeń grupa została zabrana na wycieczkę po Wernigerode, urokliwym miasteczku w górach Harz. Dodatkową wartością wyjazdu była wymiana doświadczeń między uczestnikami, którzy pochodzili z trzech różnych szkół (i trzech województw) – Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu, Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie i Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.

Wysoka wartość merytoryczna projektu, ugruntowane partnerstwo ze szkołami i wysokie oceny uczestników zmobilizowały Fundację „Faveo”, by wystąpić o akredytację w ramach programu Erasmus+ na organizację mobilności zawodowych. Uzyskanie jej (z wysoką punktacją) otworzyło drogę do kontynuacji zawodowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli polskich szkół.

 

 

Skip to content