„Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.” Relacja opiekunki grupy praktykantów z ZSZ nr 5 we Wrocławiu – Pani Lidii Nestoruk o realizacji mobilności z projektu nr 2019-1-PL01-KA102-063567 .

Uczniowie w zawodzie cukiernik i w zawodzie kucharz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5  odbyli  międzynarodowy zawodowy  staż  w Magdeburgu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego  „ Faveo” oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, w dniach 12.10.2020 – 23.10.2020r. piętnastoosobowa grupa naszych uczniów rozpoczęła staż zawodowy w Bildungsnetzwerk w Magdeburgu.

Dziesięcioro uczniów w zawodzie kucharz i pięcioro w zawodzie cukiernik miało możliwość podwyższenia swoich umiejętności zawodowych, kompetencji językowych, społecznych i personalnych. Uczniowie  dzięki merytorycznej i troskliwej opiece instruktorów  codziennie doskonalili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Zgodnie z planem, każdego dnia instruktorzy zapoznawali i objaśniali sposób wykonania nowych zadań. Krok po kroku, pod bacznym okiem mistrzów uczniowie realizowali zadania zgodnie z recepturami charakterystycznymi dla naszych niemieckich sąsiadów. Uczniowie, również mieli możliwość wykazania się własną inwencją, znajomością ciast i potraw charakterystycznych dla naszego kraju. Codzienna praca z instruktorami niemieckimi wpłynęła na duży progres w posługiwaniu się językiem niemieckim przez uczniów. Każdego dnia uczniowie coraz swobodniej porozumiewali się w języku niemieckim, nie tylko w czasie pracy, ale również w czasie spędzanym z naszymi opiekunkami w ramach wspólnych zajęć integracyjnych, gier i zabaw w wilii Bӧckelmann.

Willa Bӧckelmann , to szczególne miejsce. Piękny budynek położony w parku,  w którym nawet krótki spacer przynosi relaks. Jednak największą wartością tego miejsca są wszystkie osoby pracujące w Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH BNM, które tworzą bardzo przyjazną atmosferę dla przybyłych na staż uczniów. Dzięki otwartości i merytorycznej wiedzy instruktorów  praca  w tutejszej kuchni ma inny wymiar – porozumienia mistrz –uczeń. Przyglądałam się jak uczniowie coraz swobodniej  z większą wprawą wykonywali zadania i zgłębiali tajniki wiedzy w swoich zawodach. Zarówno kucharze jak i cukiernicy codziennie poznawali nowe nazwy w języku niemieckim i doskonalili swoje umiejętności językowe. Pracowali na najwyższej jakości produktach. Dzięki wysokim umiejętnościom i chęci podnoszenia kwalifikacji nasi uczniowie bardzo dobrze radzili sobie  z przygotowanymi dla nich zadaniami. Instruktorzy byli  zadowoleni z merytorycznego przygotowania naszych uczniów, ich chęci do podnoszenia kwalifikacji, kreatywności i pracowitości. Nasi uczniowie są wdzięczni naszym instruktorom za całą wiedzę im przekazaną i cudowną atmosferę w czasie odbywania stażu. Bardzo mile uczestnicy wspominają wycieczkę do zabytkowego Halle i centrum historycznego Magdeburga. Poznaliśmy najważniejsze zabytki obu miast, cieszyliśmy się urokiem zabytkowych kamienic i ciekawych miejsc. Zwiedzanie fabryki czekolady, było źródłem nowej wiedzy o tym szlachetnym produkcie i jego historii. Czekoladowe eksponaty  zrobiły na uczniach duże wrażenie. Ciekawym doświadczeniem dla nas wszystkich było wspólne wędkowanie wraz z naszymi instruktorami. Złowione wspólnie pstrągi tęczowe zostały przez naszych uczniów przygotowanie do konsumpcji. Tak więc dzięki odbywaniu stażu w Bildungsnetzwerk Magdeburgu 15 osobowa grupa  uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu nie tyko podniosła swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Poznała warunki pracy w innym kraju, zwyczaje kulinarne, historię i zabytki naszego sąsiada, którym są Niemcy ale przede wszystkim nawiązała osobiste  relacje  z osobami, z którymi przebywali w czasie trwania stażu. Ja osobiście dziękuję wszystkim osobom pracującym dla projektu „Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę” w Polsce i w Niemczech dzięki Wam uczniowie mieli szansę do wielu pozytywnych zmian na wielu płaszczyznach – nie tylko zawodowej w zawodzie cukiernik i kucharz. Pobyt na stażu wskazał kierunek dalszego rozwoju uczniów uczestniczących w projekcie by w przyszłości mogli osiągać sukcesy zawodowe.

Opiekunka grupy Lidia Nestoruk

Skip to content