Pierwszy job-shadowing w Czechach

Fundacja Faveo poszerza swoją sieć współpracy i w dniach 2-5 kwietnia br. po raz pierwszy zrealizowała job-shadowing VET u południowych sąsiadów. Partnerem przedsięwzięcia była organizacja Educare et Labora z Ostrawy. Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dyrektorów i wicedyrektorów z trzech szkół współpracujących z Faveo – ZSCH we Włocławku, ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZSZ nr 5 we Wrocławiu obserwowała, w jaki sposób zorganizowane jest kształcenie zawodowe w czeskich szkołach średnich. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci w Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice i Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, gdzie uczestnicy poznali m.in. zasady planowania programu kształcenia, odbywania praktyk zawodowych, współpracy z pracodawcami, klasyfikowania uczniów i zdawania egzaminów zawodowych.

Wizyta pokazała, że chociaż zasady kształcenia zawodowego w Polsce i w Czechach w ogólnych ramach są podobne, to nie można powiedzieć, że są całkiem kompatybilne. Na przykład uczniowie czescy zdają po szkole średniej maturę, którą można nazwać maturą zawodową, bo zawiera w sobie elementy egzaminu zawodowego i daje zarówno świadectwo dojrzałości, jak i tytuł zawodowy. Ciekawym rozwiązaniem jest tez delegowanie nauczyciela do miejsca odbywania praktyk zawodowych przez uczniów, które staje się jego miejscem pracy, jeżeli w danej firmie lub organizacji praktykę odbywa min. 12 uczniów.

Program mobilności uzupełniony został o elementy kulturowe: poznanie historii i tradycji Moraw wraz z pięknym Brnem. Wizyta dała szerszy obraz warunków przygotowania zawodowego w czeskich szkołach, co ułatwi planowanie kolejnych wspólnych działań, w tym praktyk zawodowych. Przemysłowa Ostrawa stwarza ku temu bardzo dobre warunki, a rzetelne podejście czeskich praktykodawców do kształcenia zachęca do współpracy.

Skip to content