Projekt EWKa Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę.

Kolejny koordynowany przez Fundację Faveo program mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus + to działania od 01.08.2019 do 31.12.2020, które obejmują praktyki zawodowych 69 uczniów i job shadowing 31 przedstawicieli kadry VET. Odbędą się one w Niemczech, Danii i we Włoszech. Członkami konsorcjum są ponownie  ZS nr 1 w Ostrzeszowie, ZSZ nr 5 we Wrocławiu, ZSCH we Włocławku, a partnerami projektowymi Szkoła Produkcyjna w Horning, Bildungsnetzwerk w Magdeburgu i Eurocultura w Vicenza. Pogłębienie współpracy ma służyć przede wszystkim:

– rozwojowi w budowaniu relacji na linii szkoła – rynek pracy wedle europejskich standardów,

– wzmocnieniu w uczniach, obok kompetencji fachowych w zawodzie, także deficytowych kompetencji miękkich, m.in.: chęci rozwoju, mobilności w poszukiwaniu pracy, wyższej samooceny.

Skip to content