Międzynarodowe kompetencje zawodowe – seminarium podsumowujące projekt Erasmus+

W dniu 18 października 2021 roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Ostrzeszowie seminarium upowszechniające efekty naszego projektu „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym”. Po dwóch latach pracy ekspertów z Polski, Niemiec i Włoch do odbiorców trafił nasz podręcznik nauczania międzynarodowych kompetencji zawodowych, który zawiera 36 konspektów zajęć do pracy z uczniami oraz 12 scenariuszy treningu dla kadry kształcenia zawodowego. Zaprezentowane materiały wzbudziły duże zainteresowanie. Tym bardziej chętnie już w najbliższych tygodniach będziemy je przekazywać kolejnym podmiotom.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy referatów ekspertów kształcenia zawodowego i rynku pracy, które stanowiły impuls do dyskusji na temat kompetencji współczesnego absolwenta szkoły zawodowej oraz wyzwań, jakie stoją przed kształceniem w zawodach. Zebrani goście reprezentowali różne strony tego procesu – nauczycieli zawodu, zarządzających placówkami szkolnymi na różnych poziomach edukacji, doradców zawodowych, pracodawców, władz samorządowych. Pozwoliło to na ciekawą analizę i konfrontację różnych perspektyw. Na przykład dobrze przygotowany do międzynarodowego rynku pracy absolwent to sukces pedagogiczny szkoły i szerokie, dające satysfakcję zawodową możliwości dla ucznia, ale jednocześnie obawa pracodawców przed jego migracją za granicę. Wobec ciągłego braku kadr we wszystkich niemal już sektorach gospodarki priorytetowe staje się utrzymanie młodych ludzi w miejscu zamieszkania, także z perspektywy lokalnych władz. Szukanie dobrych rozwiązań możliwe jest tylko z udziałem wszystkim zainteresowanych stron. Seminarium było jednym z takich forów.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie za współorganizację przedsięwzięcia i umożliwienie przetestowania opracowywanych konspektów zajęć z uczniami. Mamy nadzieję na kontynuację tej zawsze efektywnej współpracy.

W najbliższym czasie zamieścimy szerszą informację o tym, jakiego rodzaju materiały edukacyjne zawiera podręcznik oraz o możliwościach jego otrzymania. Zainteresowanych już teraz prosimy o kontakt mailowy.

Skip to content