Fundacja „Faveo” na posiedzeniu Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”

15 września br. Fundacja „Faveo” była gościem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i Rady organizacji, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich sekcji. Spotkanie było poświęcone współpracy Fundacji ze strukturami branżowych związków zawodowych, a w szczególności wspieraniu projektów edukacji zawodowej. Prezes Fundacji dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk przedstawiła efekty realizowanych zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodach branży chemicznej i pokrewnych. Zostały one przeprowadzone w firmach chemicznych i centrach szkoleniowych w Niemczech i we Włoszech, a kolejne planowane są w Czechach. Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli natomiast w wymianie doświadczeń z nauczycielami niemieckimi i hiszpańskimi. Uczestnicy spotkania poznali również laureatów konkursu na najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w którym rywalizowali ze sobą uczniowie szkół chemicznych z Opoczna i Włocławka. Nagrodą dla nich są powerbanki solarne.

Prezentacja była okazją do ewaluacji dotychczasowych wyników projektów, które finansowane są przede wszystkim ze środków programu Erasmus+ przeznaczonych na edukację zawodową, oraz zaplanowania kolejnych działań podnoszenia jakości kształcenia w branży. Członkowie Rady pozytywnie odpowiedzieli na potrzebę większego zaangażowania firm we wprowadzanie uczniów do realnych warunków pracy w przedsiębiorstwach. Zaplanowano wizyty w firmach i wsparcie w organizacji krajowych praktyk zawodowych.

Skip to content