Rekrutacja do projektu została zakończona.


Osoby, które zgłaszają swoje uczestnictwo w projekcie, prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów:

 • formularz rekrutacyjny
 • deklarację uczestnictwa
 • oświadczenie kandydata na uczestnika

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) poprzez

 • pocztę tradycyjną na adres Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego FAVEO A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław z dopiskiem rekrutacja „Polsko-niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych”
 •  pocztę elektroniczną na adres info@fundacja-faveo.pl, w tytule Rekrutacja
  W przypadku poczty elektronicznej zgłoszenie powinno zostać wysłane w formie scanu podpisanych dokumentów.

  Ze względu na ochronę danych osobowych, zgodnie z RODO, prosimy o przesyłanie dokumentów zaszyfrowanych hasłem (5 znaków, w tym małe i duże litery oraz cyfra). Hasło proszę przesłać SMS-em na numer 0048 500 543 614 oraz dopisać imię i nazwisko osoby, której dokumenty zgłoszeniowe zostały zaszyfrowane przesyłanym hasłem.
  W mailu ze zgłoszeniem i dokumentami prosimy podać pierwszą literę imienia oraz nazwisko osoby, której dokumenty są wysyłane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.


Dokumenty do pobrania:

   1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
   2. Formularz rekrutacyjny
   3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu
   4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Skip to content