20 marca 2014 roku odbyła się w Magdeburgu konferencja podsumowująca wyniki projektu "Mobil ohne Barrieren", którego Fundacja "Faveo" była partnerem koordynującym działania w Polsce. Liderem projektu jest QFC GmbH z Halle. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji niemieckich zaangażowanych w projekt, w tym przede wszystkim kierownicy Job-Center oraz placówek kształcenia zawodowego. Obecni byli także pracownicy szkoły produkcyjnej w Danii, gdzie uczestnicy projektu odbywali praktyki zawodowe. W Polsce instytucją bezpośrednio opiekującą się uczestnikami i organizującą ich miejsca pracy było Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, które reprezentował Burmistrz Gminy Byczyna pan Ryszard Gruner. Ze strony Fundacji "Faveo" w Magdeburgu obecna była prezes dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk. Konferencja była okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń z realizacji projektu oraz zaplanowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Prof.Andereas Diettrich z Uniwersytetu w Rostocku zaprezentował wyniki szerokiej ewaluacji działań przeprowadzonych w projekcie. Wskazują one na wiele obszarów rozwoju uczestników, które uległy wzmocnieniu dzięki zagranicznym doświadczeniom zawodowym. Szczegółowe informacje o efektywności projektu zawarte zostaną w broszurze poprojektowej, która ukaże się w języku niemieckim i angielskim.

galeria zdjęć

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo