Wielokulturowość nie jest zagadnieniem nowym. „Skąd idziemy i co zrobiliśmy? Co robimy i jak edukujemy teraz? Dokąd idziemy i co planujemy?” – pod tym hasłem odbyło się 23 marca 2017 we Wrocławiu spotkanie osób i instytucji działających na rzecz dialogu międzykulturowego. Wydarzenie poprzedziły dwudniowe warsztaty teatralne, których rezultat został zaprezentowany podczas III Targów Edukacji Międzykulturowej. Fundacja „Faveo” współuczestniczyła w obydwóch inicjatywach. Wykonany w trakcie pobytu na praktykach zawodowych w Magdeburgu kolaż przyciągnął wzrok wielu odwiedzających. Miło było podzielić się efektami i doświadczeniami z dotychczas zrealizowanych projektów. Motywująco wpływają usłyszane słowa pochwały i docenienia naszej działalności na rzecz rozwoju zawodowego w kontekście europejskim. Jako wyzwanie pojawiało się zapytanie o rozbudowanie obszaru zainteresowania fundacji o nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Udział w przygotowaniu spektaklu otworzył świeże pokłady wiedzy, odwagi i kreatywności. Wzmocnieni pozytywnymi przeżyciami ze wzmożoną energią przykładamy się do kolejnych przedsięwzięć. Odnosząc się do postawionego przez organizatorów targów pytania: dziesięć lat pracy Fundacji „Faveo” to kroki od łamania stereotypów, barier międzykulturowych i językowych, przez wymianę dobrych praktyk, po innowacje w zakresie edukacji i taktyk branżowych.

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo