Dot. zapytania ofertowego z dnia 16.01.2017 roku: wynajem autokaru do przewozu 15 osób (14 uczniów i 1 opiekuna) do Magdeburga i z powrotem.

Zamawiający wnosi zmianę w pkt. III odnośnie wymaganych warunków wyposażenia autokaru - usunięty zostaje wymóg posiadania przez pojazd WC.

Jednocześnie termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 24.01.2017. 

W załączeniu zapytanie ofertowe ze zmianą.

Oferenci, którzy  złożyli do dnia dzisiejszego oferty, zostaną indywidualnie poinformowani o zmianie warunków zamówienia

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo