17 października w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie miała miejsce konferencja na temat przyszłości związków zawodowych w Europie, w której udział wzięli m.in. przewodniczący i eksperci wszystkich reprezentatywnych central związkowych w Polsce oraz kierownictwo niemieckiego związku zawodowego IG Metall. Na zaproszenie organizatorów, którymi byli Fundacja im. Friedricha Eberta i Europejskie Centrum Solidarności, NSZZ "Solidarność" Fundację "Faveo" reprezentowała prezes dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk. Debata koncentrowała się na wyzwaniach, jakie stoją współcześnie przed związkami zawodowymi w Europie oraz propozycjach działań, jakie należy podjąć. Udział ekspertów związkowych, członków instytucji naukowych i politycznych pozwolił na szeroką perspektywę dyskusji i wymiany poglądów, także w wymiarze ponadnarodowym.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo