W dniach 17.09-19.09.2014 r. we Włocławku odbyła się konferencja poświęcona zbliżaniu programów nauczania do potrzeb gospodarki w branży chemicznej. Konferencja miała miejsce w ramach projektu „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej”- TraWi. Partnerem Fundacji Faveo w organizacji debaty był Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.

Na spotkanie oprócz partnerów projektu z Polski, Niemiec i Czech zostali zaproszeni przedstawiciele  przedsiębiorstw branży chemicznej w tych państwach (m.in. Anwil S.A., PRO-LAB Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., BASF w Schwarzheide, Związek Pracodawców Nord-Ost Chemie z Berlina, NUV z Brna), a także polskich i niemieckich związków zawodowych (Federacja Chemików OPZZ, SPCH NSZZ „Sodiarność“, IG BCE). Do debaty zaproszono również lokalne władze samorządowe odpowiedzialne za oświatę (Wydział Edukacji Urzędu Miasta we Włocławku).

Uczestnicy konferencji dyskutowali o możliwościach włączenia sektora gospodarki do planowania i realizacji programów nauczania oraz realizacji kształcenia praktycznego. Rozważane były modele edukacji zawodowej w systemie szkolnym oraz dualnym, w którym ciężar nauki spoczywa na pracodawcach. W efekcie zaproponowanych zostało kilka rozwiązań współpracy na linii szkoła-przedsiębiorstwo. Niektóre z nich przetestowane zostaną w ramach projektu.

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem lokalnych mediów oraz partnerów projektu, którzy licznie przybyli do Włocławka.  Więcej o efektach projektu przeczytać można na stronie http://trawi.fundacja-faveo.pl/.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo